72 Seabreeze Manor i Nassau

Lokal tid:
01:04:27
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
Sea Breeze Drive, Nassau, BS The Bahamas
Kontakter telefon: +1 242-324-6711
Latitude: 25.01839, Longitude: -77.3171928
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Darren Cowl

  Darren Cowl

  ::

  Advertised as cottage for rent...is actually just rooms for rent. Window s and door are barred over..kitchen is outside and all areas outside the bedroom are shared. This is basically an expensive hostel, not a home for rent! The other reviews posted here are from locals likely trying to boost their status, but do not be fooled, this place is not as advertised.

 • Bodine Victoria

  Bodine Victoria

  ::

  Best home made, gourmet food and cakes in the area!

 • Dale Blenman

  Dale Blenman

  ::

  Nice place to be

 • Paul Dark

  Paul Dark

  ::

  If you are really traveling on budget you will enjoy this airbnb

 • Hallam Gibson Sr.

  Hallam Gibson Sr.

  ::

  Very nicely decorated! Lovely ocean view

Nærmeste Logi:

Seabreeze Manor

Seabreeze Lane, Nassau
lodgingLæs mere

Cozy Island Studio

14, Smith Way, Nassau
lodgingLæs mere

Cozy Private Room

14, Smith Way, Nassau
lodgingLæs mere

Sammy T's Beach Resort

Cat Island Avenue, Nassau
lodgingLæs mere

Smith's Motel

East Street, Nassau
lodgingLæs mere

Carey's Place

10 Rita Pugh Unit 1, Nassau
lodgingLæs mere

Sir Charles Hotel

East Street, Nassau
lodgingLæs mere

Leslie's Estates

Yamacraw Hill Road, Craigway Apt 2, Yamacraw Beach Estate
lodgingLæs mere

Home Away

35, Yamacraw Hill Road, Nassau
lodgingLæs mere

12 Buccaneer Street East

Nassau
lodgingLæs mere

Poinciana Inn

Bernard Road, Nassau
lodgingLæs mere

Starfish Isle - Apt 1404

Yamacraw Hill Road, Nassau
lodgingLæs mere

Forbes Retreat

East Bay Street 8, Nassau
lodgingLæs mere

Beachpalms

NA Eastern Road, Nassau
lodgingLæs mere

Daiquiri Cottage

NA Eastern Road, Nassau
lodgingLæs mere

Winton Retreat Studio

5 Sparrows Close, Winton Meadows, Nassau
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahamas

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning