72 Seabreeze Manor i Nassau

Åben kort
Lokal tid:
20:27:20
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
Sea Breeze Drive, Nassau, BS The Bahamas
Kontakter telefon: +1 242-324-6711
Latitude: 25.01839, Longitude: -77.3171928
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Darren Cowl

  Darren Cowl

  ::

  Advertised as cottage for rent...is actually just rooms for rent. Window s and door are barred over..kitchen is outside and all areas outside the bedroom are shared. This is basically an expensive hostel, not a home for rent! The other reviews posted here are from locals likely trying to boost their status, but do not be fooled, this place is not as advertised.

 • Bodine Victoria

  Bodine Victoria

  ::

  Best home made, gourmet food and cakes in the area!

 • Dale Blenman

  Dale Blenman

  ::

  Nice place to be

 • Paul Dark

  Paul Dark

  ::

  If you are really traveling on budget you will enjoy this airbnb

 • Hallam Gibson Sr.

  Hallam Gibson Sr.

  ::

  Very nicely decorated! Lovely ocean view

Nærmeste Logi:

Seabreeze Manor

Seabreeze Lane, Nassau
lodgingLæs mere

Cozy Island Studio

14, Smith Way, Nassau
lodgingLæs mere

Cozy Private Room

14, Smith Way, Nassau
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahamas

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning