Original Patties Bakery i Nassau

Åben kort
Lokal tid:
18:52:32
Open

🕗 Åbningstider

SøndagLukket
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Tonique Williams-Darling Highway, Nassau, BS The Bahamas
Kontakter telefon: +1 242-341-1871
Hjemmeside: www.originalpatties.com
Latitude: 25.0436684, Longitude: -77.3560238
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Amy A

  Amy A

  ::

  My go-to thing is their chicken pattie; so tasty & satisfying! But they also have treats for your sweet tooth. Service was efficient & the staff was pleasant.

 • Douglas Fawkes

  Douglas Fawkes

  ::

  Great service. Had a vegetarian patti and Apple juice.

 • dion munnings

  dion munnings

  ::

  Very nice patties and baked bread

 • hezron lobosky

  hezron lobosky

  ::

  Honestly they started compromising quantity for quality. The rised the price to almost $2: and drastically cut down on the beef! Someone (me) needs to report Them!

 • rickevon micklewhite

  rickevon micklewhite

  ::

  The people are nice and their food is excellent

Nærmeste Restaurant:

Seabreeze Tropical Restaurant

New, Providence
restaurantLæs mere

Original Patties

Malcolm Road Nassau, Malcolm Road, Nassau
restaurantLæs mere

New China Garden Restaurant

Baillou Hill Road, Nassau
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahamas

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning