Original Patties Bakery i Nassau

Lokal tid:
04:55:22
Lukket

🕗 Åbningstider

SøndagLukket
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Tonique Williams-Darling Highway, Nassau, BS The Bahamas
Kontakter telefon: +1 242-341-1871
Hjemmeside: www.originalpatties.com
Latitude: 25.0436684, Longitude: -77.3560238
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Amy A

  Amy A

  ::

  My go-to thing is their chicken pattie; so tasty & satisfying! But they also have treats for your sweet tooth. Service was efficient & the staff was pleasant.

 • Douglas Fawkes

  Douglas Fawkes

  ::

  Great service. Had a vegetarian patti and Apple juice.

 • dion munnings

  dion munnings

  ::

  Very nice patties and baked bread

 • hezron lobosky

  hezron lobosky

  ::

  Honestly they started compromising quantity for quality. The rised the price to almost $2: and drastically cut down on the beef! Someone (me) needs to report Them!

 • rickevon micklewhite

  rickevon micklewhite

  ::

  The people are nice and their food is excellent

Nærmeste Restaurant:

Seabreeze Tropical Restaurant

New, Providence
restaurantLæs mere
Hope cafe

Original Patties

Malcolm Road Nassau, Malcolm Road, Nassau
restaurantLæs mere
New China Garden Restaurant

New China Garden Restaurant

Baillou Hill Road, Nassau
restaurantLæs mere
PAPA SID'S

PAPA SID'S "BRING YA BOWL"

Baillou Hill Road, Nassau, Baillou Hill Road, Nassau
restaurantLæs mere
Lemonade Stand Cafe #2

📑 Alle kategorier i Bahamas

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning